Vastaavan johtajan säteilysuojelukoulutus

 

vastaava johtaja

Vastaavan johtajan säteilysuojelukoulutus

Koulutuksen tavoite:
Perehdyttää osanottajat turvallisuusmääräyksiin koskien umpilähteitä sekä kiinteitä/liikuteltavia röntgenlaitteita.

Koulutuksen jälkeen kurssilaiset tuntevat pääkohdat säteilysuojalainsäädännöstä, säteilyn käytön vaaratekijät sekä oikean suhtautumisen säteilylähteisiin

 

Kohderyhmä: Säteilylähteiden ja röntgenlaitteiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt , vastaavat johtajat sekä laitteiden käyttäjät

Koulutuksen aikana tutustunaan röntgenlaitteisiin sekä säteilylähtesiin, säteilysuojeluun, säteilymittauksiin, säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin sekä opitaan täyttämään STUK:n vaatimat hakemukset.

Kuulustelu: Kurssin käynneille varataan mahdollisuus osallistua koulutuksen päätteeksi kuulusteluun säteilylain (592/91) 18§:ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

Kysy myös asiakastiloissa pidettäviä koulutuksia

Lisätietoja säteilyturvallisuus sivuiltamme

 

Lataa kurssikalenteri täältä

 

Viranomaistietoa Säteilyturvakeskus

HighSkill kotisivupalvelut