Turvapäällikkö

ey-asetuksen

 

”Turvapäällikön koulutus on tehtäväkohtainen ja täyttää Euroopan komission, komitean sekä parlamentin voimassaolevat vaatimukset. Tehtäväkohtaisia koulutuskategorioita ovat Lentoaseman turvapäällikkö, Lentoyhtiön turvapäällikkö, Valvotun edustajan tai Tunnetun lähettäjän ja Valvotun toimittajan tai Tunnetun toimittajan turvapäällikön koulutukset.

 

Koulutukset ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin  hyväksymiä ja ovat Euroopan lainsäädännön mukainen vaatimus henkilöille jotka toimivat yrityksen turvapäällikkönä tai turvallisuusasioista vastaavana henkilönä, tai heidän sijaisinaan.

 

Koulutusten sisältö on määritelty lainsäädännöllä ja koulutukset ovat voimassa enintään viisi vuotta kerrallaan.

lisätiedot: koulutus(a)finsecpro.com

 

HighSkill kotisivupalvelut