Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiville henkilöille turvallisuus on keskeinen arvo ja yhdistävä tekijä, joihin kaikkien alan toimijoiden tulisi sitoutua. Jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin peruskivenä on henkilöstön riskitietous sekä taito toimia hätätilanteessa oikein. Perusperiaatteena on, että jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään ja on osana rakentamassa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Koulutus antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus kestää yhden työpäivän (noin 8 tuntia). Koulutuksen läpäisseet saavat turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Kurssin sisältö:

  • työpaikan turvallisuuskulttuuri
  • tulipalojen ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa
  • alkusammutus
  • hätäensiapuvalmius, poistumisturvallisuus ja kadonneen etsintä
  • sisäinen turvallisuustarkastus
  • väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito
  • kurssikoe


Avoimien kurssien lisäksi järjestämme myös räätälöityjä koulutustilaisuuksia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti joko omassa koulutuskeskuksessamme tai asiakkaan tiloissa.

Lisätietoja täältä.

HighSkill kotisivupalvelut