Kurssikalenteri

Vaarallisten aineiden ilmakuljetus

Vaarallisten aineiden lähetyspalvelumme auttaa Teitä kaikissa vaarallisten aineiden lähettämiseen, pakkaamiseen sekä dokumentoimiseen liittyvissä asioissa. Kokenut pakkaushenkilöstömme on käytettävissänne tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla.

Lisätietoja

 

EU:n nesteasetukset kysely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuljetuksissa sattuneiden vaara- ja onnettomuustilanteiden johdosta ovat kansainväliset määräykset koskien litium-akkujen ja -paristojen ilmakuljetusmääräyksiä kiristyneet jatkuvasti. Lisätietoja

 

 

More info  here

 

 

 

 

Finsecpo esta presentando sus servicos de ACC3, para  mas información visita  www.acc3.org

Finsecro is offering  ACC3 EU Aviation Security Independent Validating services, for more information please do visit www.acc3.org

Latest edition of IATA DGR, Dangerous Goods Regulations will be published by IATA in coming months, new edition is valid from 01.01.2014 until 31.12.2014.

Using latest edition  of IATA DGR you will make sure that your shipment is in compliance with international regulations and will fullfill requirements given by airlines.

Finsecpro asistirá al  AVSEC 2013 en Turquía, Estambul. Nuestro stand dispondrá de  información más completa  sobre nuestros servicios, especialmente servicios whattobringonaflight.com, quellevarparaelvuelo.es y  el servicio  airportcollege.com estarán presente en el área de Exhibicion.

Le invitamos a conocer a nuestro equipo en el área de exposición.

Más información sobre AVSEC en twitter Síguenos en Twitter (@ IATA), utilizando el hashtag # AVSECWLD

Free DGR poster are added to Finsecpro web-site, free poster can be found from here

Finsecpro:n sivuille on lisätty PDF-muodossa ladattavia DGR-julisteita.

Julisteet löytyvät täältä

Finsecpro es orgulloso para patrocinar reunion de  IFALPA en Helsinki (Junio 2012).

aviation security

08.10.2011

Finsecpro presenta su nuevo servicio:

www.whattobringonaflight.com

www.quellevarparaelvuelo.es

Descargar  el documento de  prensa agui

vankila

 

Suomen Turvaprojetit Oy suorittaa erityiskoulutusta vankiloiden ja vastaanottokeskusten turvatarkastuksiin.

Mikäli haluat lisätietoja koulutuksista, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.

työturvallisuuskortti

 

Työturvallisuuskorttikoulutus

Peruskoulutus 8 tuntia

Kertauskoulutus 8 tuntia


Tarjoamme yrityskohtaisia koulutuksia kaikkialla Suomessa sopimuksen mukaan.

Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on

 • parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • tukea työhönopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • antaa perustietoa työsuojelusta
 • vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
 • herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

 

Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Kortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista.

Lisätietoja täältä

Vi ordnar också utbildning  på svenska enligt efterfrågan och offert

ey-asetuksen

 

Suomen Turvaprojektit Oy tarjoaa lentorahdin turvavastaavan perus- sekä lisäkoulutusta EU-asetuksen mukaisesti. Lentorahdin turvavastaavan koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka vastaavat organisaation turvajärjestelyiden vaatimustenmukaisuudesta.

 

Kauttamme myös tunnetun lähettäjän tarkastukset.

Kauttamme myös turvavastaava sekä turvatietoisuuskoulutukset lentoasematarvikkeiden kuljetusketjun osapuolille.

Järjestämme koulutusta säännöllisesti Vantaalla sekä tilauksesta muualla Suomessa.Täydennyskoulutuksen Kurssikalenteri Kurssikalenteri 2014 ja lisätiedot: koulutus@finsecpro.com

vastaava johtaja

Vastaavan johtajan säteilysuojelukoulutus

Koulutuksen tavoite:
Perehdyttää osanottajat turvallisuusmääräyksiin koskien umpilähteitä sekä kiinteitä/liikuteltavia röntgenlaitteita.

Koulutuksen jälkeen kurssilaiset tuntevat pääkohdat säteilysuojalainsäädännöstä, säteilyn käytön vaaratekijät sekä oikean suhtautumisen säteilylähteisiin

 

Kohderyhmä: Säteilylähteiden ja röntgenlaitteiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt , vastaavat johtajat sekä laitteiden käyttäjät

Koulutuksen aikana tutustunaan röntgenlaitteisiin sekä säteilylähtesiin, säteilysuojeluun, säteilymittauksiin, säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin sekä opitaan täyttämään STUK:n vaatimat hakemukset.

Kuulustelu: Kurssin käynneille varataan mahdollisuus osallistua koulutuksen päätteeksi kuulusteluun säteilylain (592/91) 18§:ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

Kysy myös asiakastiloissa pidettäviä koulutuksia

Lisätietoja säteilyturvallisuus sivuiltamme

 

Lataa kurssikalenteri täältä


Viranomaistietoa Säteilyturvakeskus

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla  toimiville henkilöille turvallisuus on keskeinen arvo ja yhdistävä tekijä, joihin kaikkien alan toimijoiden tulisi sitoutua. Jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin peruskivenä on henkilöstön riskitietous sekä taito toimia hätätilanteessa  oikein. Perusperiaatteena on, että jokainen työntekijä tekee turvallisuutta edistäviä ratkaisuja osana jokapäiväistä työtään ja on osana rakentamassa korkeatasoista turvallisuuskulttuuria.

Turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville henkilöille. Koulutus antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Koulutus kestää yhden työpäivän (noin 8 tuntia). Koulutuksen läpäisseet saavat turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Kurssin sisältö:

 • työpaikan turvallisuuskulttuuri
 • tulipalojen ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa
 • alkusammutus
 • hätäensiapuvalmius, poistumisturvallisuus ja kadonneen etsintä
 • sisäinen turvallisuustarkastus
 • väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy, kohtaaminen ja jälkihoito
 • kurssikoe


Avoimien kurssien lisäksi järjestämme myös räätälöityjä koulutustilaisuuksia asiakkaiden tarpeiden mukaisesti joko omassa koulutuskeskuksessamme tai asiakkaan tiloissa.

Lisätietoja täältä.


Suomen Turvaprojektit Oy tarjoaa Suomen laajinta turvatarkastajan koulutusta satamassa toimiville turvatarkastajille. Koulutuksemme voidaan laajentaa sisältämään  tarvittaessa myös järjestyksenvalvojaosion tai lentoliikenteen turvatarkastajan osiot.

Sataman turvatarkastajan koulutus toteutetaan käyttämällä viimeisintä turvatarkastusteknologiaa sekä ammattaitoista henkilöstöä.

turvatarkastus

Saapuvan postin turvatarkastuskurssimme on suunniteltu erityisesti virastomestareille ja vahtimestareille sekä henkilöille, jotka ovat vastuussa saapuvasta postista yrityksissä tai yhteisöissä.

Kurssi sisältää läpivalaisukuvien tulkinnan perusteet sekä käytännön tutustumista uhkapostiin ja -kirjeisiin. Kurssilla opitaan käyttämään turvatarkastuslaitteita ja tunnistamaan epäilyttävät postit ja lähetykset muun postin joukosta.

Tarjoamme myös kertauskoulutuksia ja kohdennettuja koulutuksia koskien saapuvan postin turvatarkastusta.

Suomen Turvaprojektit Oy tarjoaa koulutusta oikeuslaitoksessa turvatarkastuksia suorittaville henkilöille sekä heidän esimiehilleen.

Suomen Turvaprojektit Oy on kuljetusturvallisuuden osaaja ja ISPS ammattilainen.

Satamiin ja merenkulkuun liittyen Suomen Turvaprojektit Oy (Finsecpro) tarjoaa mm. seuraavia palveluita:

 • ISPS-Turvapäällikkökoulutus satamahenkilökunnalle: kohderyhminä mm. satamien turvapäälliköt ja turvavastaavat
 • Turvatarkastuskoulutus: erityisesti satama- sekä laivahenkilökunnalle suunnattu turvatarkastuskoulus antaa tiedot, taidot ja valmiudet toimia satamissa käytettävän turvatekniikan parissa (läpivalaisulaitteiden, metallinilmaisimien sekä räjähdysainejäämäilmaisimien käyttö).

Koulutusaikataulut sovitaan asiakaskohtaisesti. Järjestämme koulutuksia myös mantereen ulkopuolella.
Koulutusta saatavilla ruotsiksi, suomeksi, englanniksi ja espanjaksi.

turvatarkastus koulutus

Suomen Turvaprojektit Oy (Finsecpro) on  ilmailuviranomaisen (TraFi) hyväksymä lentoliikenteen turvatarkastajien koulutusorganisaatio, joka tarjoaa turvatarkastuskoulutusta Euroopan unionin asetusten sekä kansallisten viranomaisvaatimusten mukaisesti.

Turvatarkastajan perus- sekä määräaikaiskoulutukseen voidaan sisällyttää mm. seuraavat osiot:

KR1 Matkustajien ja käsimatkatavaran turvatarkastus

KR2 Ruumaan menevän matkatavaran turvatarkastus

KR3 Lentorahdin turvatarkastus

KR4 Materiaalin turvatarkastus

KR5 Ajoneuvojen turvatarkastus

Kurssikalenterit

järjestyksen valvoja
Järjestyksenvalvojan peruskurssi (32h)

Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojan tehtäviin hakeutuville henkilöille.

Haettaessa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä,  tulee hakemukseen liittää todistus järjestyksenvalvojan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Peruskoulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi omalta paikallispoliisiltaan.


Koulutus toteutetaan Sisäasiainministeriön 15.12.2009 vahvistaman koulutusaineiston mukaisesti.

Kauttamme myös kertauskoulutukset sekä erilaiset voimankäyttökurssit.

Vi ordnar också utbildning för ordningsvakter på svenska enligt efterfrågan och offert.

järjestyksenvalvoja
Järjestyksenvalvojan kertauskurssi (8 h).
Koulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojakortin omaaville henkilöille, jotka ovat uusimassa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistään.

Haettaessa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä uudelleen 6 kuukauden sisällä aikaisemman hyväksynnän päättymisestä, tulee hakemukseen liittää todistus järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Mikäli edellä mainittu 6 kuukauden määräaika on umpeutunut, kertauskurssi ei riitä. Tällöin vaaditaan todistus uuden vahvistetun peruskoulutuksen (32 h) hyväksytysti suorittamisesta.

Kertauskoulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi omalta paikallispoliisiltaan.

Koulutuksen hinta on  75 € / osallistuja. Hinta sisältää opetuksen, sähköisen materiaalin ja todistuksen. Tulostettu materiaali  +10 € / osallistuja.

Koulutuksen aloittamisen edellytyksenä on vähintään 8 opiskelijan ryhmäkoko.

Ryhmille annamme mielellämme tarjouksen.

Kauttamme myös peruskurssi- sekä  voimankäyttökoulutukset.

Koulutus toteutetaan Sisäasiainministeriön 15.12.2009 vahvistaman koulutusaineiston mukaisesti.


Vi ordnar också utbildning för ordningsvakter på svenska enligt efterfrågan och offertva.

Täältä Voit ladata vuoden 2015 ilmailun turvallisuus Seka turvatarkastus Koulutuksen kurssikalenterin PDF-versiona, lataa .

Täältä Voit ladata simulaattorokoulutuksen kurssikalenterin talvi-kevät lataa.

Muut kotelot
pkkkkVESISUMUTIN L

Jälleenmyyjiä löydätte mm. seuraavilta paikkakunnilta ja alueilta:

Hamina

järjestyksenvalvontapalvelut

Helsinki

esp mp-myymälä asenurkka finsecpro suomen turvaprojektit

Hollola

PSV esp

Jokela

teris

Joensuu

vartijasrt esp baton

Jyväskylä

esp batonturvaluola.fi

Katinala

juhanisinisalo clejuso

Klaukkala

juhanisinisalo clejuso

Kotka

metsästys

Kuopio

armoria kuopio vartija turvatarkastus

Lahti

security

Mikkeli

vartija

Pohjois-Suomi

vartija

Riihimäki

jälleenmyyjä

Rovaniemi

lapsec rovaniemi

Salo

vesta

Tampere

armoria dastapeter jones turvahuones turvatarkastus

Tuusula

Sendra-bootsit

Vaasa

beyond forces

Arvoisa jälleenmyyjä

Mikäli ette löydä yhteystietojanne näiltä sivuilta ja haluatte yhteystietonne lisättävän, olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä Suomen Turvaprojektit Oy:n yhteyshenkilöönne.

Asiantuntemusta ja rekvisiittaa televisiosarjoihin ja elokuviin
Suomen Turvaprojektit Oy toimittaa televisiosarjoihin, elokuviin ja erillaisiin näytöksiin oman alansa materiaalia, henkilöstöä sekä asiantuntijapalveluita.

Vuokraamme em. käyttötarkoituksiin autenttisen näköisiä, mutta täysin vaarattomia näköisräjähteitä (EOD ja IED-materiaalia), teräaseita, deaktivoituja ampuma-aseita, ajoneuvojen tarkastuspeilejä ja luotiliivejä.

Vuokraamme teknisissä turvatarkastuksissa tarvittavia läpivalaisulaitteita sekä metallinilmaisimia. Tarvittaessa toimitamme näille laitteille ammattitaitoisen käyttöhenkilöstön ja autamme sopivan kuvauspaikan järjestämisessä.

Autamme tarvittaessa myös kohtausten realistisessa suunnittelussa.

Hyödyllisiä linkkejä

turvatarkastus iataicao avsectransport security administration

fcaaDFTcivil aviation directoratelennuamet finsecpro

tapalogisec demant kennel kauppakamari

säteilyturvallisuus turvatarkastus

turvatarkastaja

turvatarkastaja

 

Suomen Turvaprojektit Oy tuottaa tarkastus- ja auditointipalveluita matalan profiilin sekä korkean profiilin turvatasoa vaativille asiakkaille niin Suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolella.

Asiakkaitamme ovat mm.

lentoasemat, lentoyhtiöt, huolintaliikkeet, virastot, tehtaat, satamat, turisti kohteet, viranomaisyksiköt

 

Tarjoamamme palvelut sisältävät mm.

Vartioinnin ja valvonnan testausta

Turvatarkastuksen toimivuuden testausta

Saapuvan postin turvallisen käsittelyn sekä turvatarkastuksen testausta

Henkilöstön turvavalmiuden testausta

Yleisen turvallisuustason testausta

Luvattoman pääsyn testausta

Testaukset ja tarkastukset voidaan suorittaa kokeneen testausyksikkömme kehittämän mallin mukaisesta tai räätälöidä asiakkaan tarpeen mukaan. Tuotamme myös EU-komission avsec testimallin mukaisia palveluta. Testaukset ja tarkastukset suoritetaan tarpeen mukaan 24/7.

Testausten pohjalta asiakkaalle toimitetaan raportti, jonka pohjalta käydään yhdessä läpi auditointi ja sen perusteella suositeltavat mahdolliset tarpeet jatkotoimenpiteisiin.

Suoritamme myös EY-asetusten mukaisia turvatatason tarkastuksia ja auditointeja lentoasemille, lentoyhtiöille, huolintaliikkeille sekä näiden sidosryhmille.

Kauttamme myös AEO konsultointia.

Suomen Turvaprojektit Oy tarjoaa konsultointipalvelua turvatarkastuspisteiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Oikeiden turvatarkastuslaitteiden ja -välineiden hankinta
Autamme turvatarkastusvälineiden valitsemisessa kohteeseen.
Kilpailutamme tarvittaessa laitetoimittajat ja -valmistajat asiakkaan puolesta.

Laitteiden sijoittelu
Oikealla sijoittelulla varmistetaan laitteiden ominaisuuksien maksimaalinen hyödyntäminen. Esimerkiksi metallinilmaisinportit vaativat tarkkaa asettelua, joten jo tilojen suunnittelun yhteydessä tulisi teknisten turvatarkastuslaitteiden sijaintipaikat ottaa huomioon.

Turvatarkastusprosessin sujuvuus
Autamme löytämään käytännön ratkaisuja, joilla voidaan nopeuttaa turvatarkastusprosessia.

Postin ja rahdin turvatarkastus
Autamme rakentamaan optimoidun postin tarkastuspisteen ottaen huomioon tehokkuuden sekä työturvallisuuden.

CLEJUSO 12A

Tekninen kuvaus CLEJUSO no. 12A käsiraudoista:

Käsiraudat ovat Saksan poliisin käyttämät raudat.

Paino: 320 grammaa
Materiaali: ruostumaton teräs
Sisämitta pienimmillään: 45 x 57 mm
Sisämitta suurimmillaan: 76 x 59 mm
Sisäkehä pienimmillään: 155 mm
Sisäkehä suurimmillaan: 225 mm
Käsirautojen pituus: 250 mm
Lukitusasennot: 17 kpl
Kaksoislukitus: on
Takuu: 3 vuotta

Saatavana myös mustana.

Huomioitavaa: Yksinkertainen kaksoislukitustoiminto, joka lukittuu
painamalla sormella käsirautojen runko-osan ulkokaaressa olevaa käyttöpainiketta.

No. 12A käsiraudat on suunniteltu yhteistyössä Saksan poliisin kanssa. Nämä samat alkuperäiset käsiraudat ovat vielä, 22 vuoden palvelun jälkeenkin, heillä virkakäytössä. Tämä kertoo tuotteen onnistuneesta suunnittelusta ja korkeasta laadusta.

Tervetuloa Suomen Turvaprojektit Oy:n kotisivuille!

 

Suomen Turvaprojekti Oy on vuonna 1994 perustettu turvallisuuskoulutukseen, turvallisuuskonsultointiin ja maahantuontiin erikoistunut yritys. Suomen Turvaprojektit Oy on palveluntarjonnaltaan ainutlaatuinen yhteistyökumppani, jonka toimintaa ohjaavat asiantuntijuuden, kustannustehokkuuden ja joustavuuden periaatteet.

Henkilöstömme koostuu alan ammattilaisista, joiden laaja kotimainen sekä kansainvälinen kokemus siviili- ja virkapuolelta auttaa meitä pysymään Euroopan johtavana turvatarkastuspalveluiden asiantuntijaorganisaationa.

Yrityksen toiminnan perustana on tehokas sekä viranomaishyväksytetty koulutus, jonka tavoitteena on antaa asiakkaille laajempi ja tarvittaessa räätälöity palvelukokonaisuus. Koulutuksessa käytettävät laitteet ja välineet edustavat alansa ehdotonta huippua.

Koulutus- ja turvatarkastuslaitteiden vuokrauspalveluitamme käytetään säännöllisesti siviili-ilmailun, merenkulun, maaliikenteen ja yleisötapahtumien yhteydessä. Myös tuotetarkastuspalvelumme prosessiteollisuuden tuote-erien laadunvalvonnassa sekä yritysten saapuvan postin läpivalaisukoulutus ovat saaneet hyvän vastaanoton.

Tuotamme palveluitamme yrityksille, julkishallinnolle, varustamoille, turvallisuusalan yrityksille, lentoyhtiöille sekä lentoasemille niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Olemme myös vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen asiantuntijaorganisaatio. Tuotamme vaarallisten aineiden ilmakuljetuskoulutusta IATA-DGR:n ja ICAO-TI:n mukaisesti. Tarjoamme myös DGR-konsultointia ja DGR-asiantuntijapalveluita.

Suomen Turvaprojektit Oy tekee yhteistyötä suurimpien turvalaitevalmistajien ja maahantuojien kanssa. Yritys on myös maahantuojien hyväksymä ja suosittelema koulutusorganisaatio.

Suomen Turvaprojekti Oy on kansainvälisen ilmakuljetusjärjestö IATA:n strateginen kumppani.

Clejuso 12 R
Clejuso valmistaa useita erilaisia käsi- ja jalkarautoja ja näiden yhdistelmiä. 

Annamme lisätietoja kaikista CLEJUSO tuotteista.

Raudat vastaavat muutoin CLEJUSO no. 12A käsirautoja, mutta ne ovat saranamalliset.

Saranat ovat tehty kestämään äärimmäisiä käyttöolosuhteita.

Saatavana myös mustana.

Huomioitavaa: Yksinkertainen kaksoislukitustoiminto, joka lukittuu painamalla sormella käsirautojen runko-osan ulkokaaressa olevaa käyttöpainiketta.

Toimitusjohtaja
Panu Häikiö

Puh: 045-876 04 11

e-mail: panu.haikio@finsecpro.com

Asiantuntija
Jan Käppi

e-mail: jan.kappi@finsecpro.com

Kehitysjohtaja
Pekka Kiuru
Puh: 050-544 59 95

 

Johtaja-koulutus
Esa Laurila
Puh: 045-120 44 68

e-mail: esa.laurila@finsecpro.com

Aluejohtaja
Jarno Lemmetyinen
Puh: 040-748 74 39

e-mail: jarno.lemmetyinen@finsecpro.com

Turva-asiantuntija
Tunnetut lähettäjät, tunnetut toimittajat, DGR
Jan-Erik Bruun
Puh: 040 723 36 93

e-mail: jan-erik.bruun@finsecpro.com

Turva-asiantuntija
Turvatarkastuslaitteet ja järjestelmät, DGR- vaaralliset aineet
Lauri Patomeri
Puh: 050-594 34 10

e-mail: lauri.patomeri@finsecpro.com

Turvallisuusneuvonantaja
ISPS, AVSEC
Sune Ekholm
Puh: 040-587 52 63
email:sune.ekholm@finsecpro.com

 

Hallinto
Anne Miljard

e-mail: anne.miljard@finsecpro.com
Sähköposti
info@finsecpro.com

 

Postitiosoite
Suomen Turvaprojektit Oy
Ylästöntie 121A
01740 Vantaa

 

Käyntiosoite
Suomen Turvaprojektit Oy
Rajavoudinkuja 5
01740 Vantaa

Lataa kartta täältä.

HighSkill kotisivupalvelut